Show simple item record

dc.contributor.authorDoğu, D. I.
dc.contributor.authorÖğüt, Ş. T.
dc.contributor.authorEr, Hamit Alpay
dc.date.accessioned2020-02-24T07:21:30Z
dc.date.available2020-02-24T07:21:30Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.issn1307-9840en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6375
dc.identifier.urihttp://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/imported/5000133226/5000122060.pdf?
dc.description.abstractIn recent years, we see an expansion of schools offering degrees at different levels in the field of industrial design in Turkey. Reasons for this expansion can well be found outside the design field itself as well as the national education reforms. This shift towards corporatization of universities is a business model usually adapted from foreign models. This adoption in education models also lead to the expansion of industrial design programs especially in private universities. Despite the rapid growth of industrial design education in Turkey, there is relatively little knowledge about the features or qualities that serve to identify these design departments. The main aim of this article is to discuss characteristics of industrial design departments in Turkey as a case regarding programs' profiles in geographical distribution, housing universities and faculties, academic members, student selection criteria and student numbers. Final remarks are recommendations for a prospective state of design education in Turkey.en_US
dc.description.abstractTürkiye'de endüstriyel tasarım alanında farklı düzeylerde eğitim veren üniversitelerin sayılarında son yıllarda bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışın nedenleri Türkiye'deki eğitim reformlarından kaynaklanmamakla birlikte, tasarım alanı dışındaki gelişmelerde bulunabilir. Üniversitelerin şirketleşme yolundaki evrimi genellikle yabancı modellerden uyarlanmış bir iş modelini takip eder niteliktedir. Benzer eğitim modellerinin benimsenmesi endüstriyel tasarım programlarında da, özellikle özel üniversitelerin bünyesinde, genişleme yolunda yönlendirici olmaktadır. Türkiye'de hızla büyümekte olan endüstriyel tasarım eğitimi çerçevesinde ise tasarım departmanlarını tanımlayıcı hizmet özellikleri veya nitelikleri hakkında nispeten az bilgi bulunmaktadır. Bu makalenin temel amacı, Türkiye'de endüstriyel tasarım bölümlerinin özelliklerini; coğrafi dağılımı, ev sahibi üniversiteler ve fakülteler, akademik kadrolar, öğrenci seçme kriterleri ve öğrenci sayılarına referansla tartışmaktır. Türkiye'de tasarım eğitiminin ileriki vadede durumuna dair öneriler ayrıca sunulmaktadır.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleCharacterizing industrial design education in Turkey: a current synthesis for future directionsen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de endüstriyel tasarım eğitimini tanımlamak: güncel bir sentez ve gelecek için öneriler
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-3565-3816 & YÖK ID 124699) Er, Alpay
dc.contributor.ozuauthorEr, Hamit Alpay
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.subject.keywordsIndustrial designen_US
dc.subject.keywordsDesign educationen_US
dc.subject.keywordsUniversity degreesen_US
dc.subject.keywordsDesign departmentsen_US
dc.subject.keywordsTurkeyen_US
dc.subject.keywordsEndüstriyel tasarımen_US
dc.subject.keywordsEğitimen_US
dc.subject.keywordsÜniversite derecelerien_US
dc.subject.keywordsUlusal bölümleren_US
dc.subject.keywordsTürkiyeen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institutional Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page