Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Mehmet Can
dc.contributor.authorŞendur, Polat
dc.contributor.authorUğurlu, Regaip Barkan
dc.date.accessioned2020-02-18T12:49:51Z
dc.date.available2020-02-18T12:49:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-7009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6367
dc.identifier.urihttp://pajes.pau.edu.tr
dc.description.abstractBu makalede tork kontrollü robot eklem tahriki için robotik literatüründe sıkça tercih edilen seri elastik eyleyici (SEE) üniteleri için geliştirilen tasarım süreçleri konu edilmiştir. Bilgisayar destekli tasarım ve benzetim çalışmalarının anlamlı bir bütünlük teşkil edecek şekilde entegrasyonunu içeren bu süreçlerin çıktıları ayrıca deneysel çalışmalar ile de sınanmış olup ünitenin en kritik parçası olan burulma yayı üzerinde önemle durulmuştur. SEE ünitesinin ilk sürümünde karşılaşılan zorluklar deneysel çalışmalar ışığında paylaşılmış ve robotik sistemlerin tahrikine hazır ikinci sürüm ile ilgili sonuçlar ile makale sonlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis article presents the mechanical design procedures that were devised for the development of series elastic actuators (SEA), a type of actuators that enable joint level torque control of robots. These procedures include the synergistic combination of studies that were conducted via simulation and CAD software whose outcomes were experimentally verified, with a special emphasis on the torsional spring, the most crucial element in the unit. Technical difficulties and shortcomings that were encountered in the first version of the actuator are disclosed with the help of experimental data. The article is concluded with the results from the ready-to-use 2nd version of SEA.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleSeri elastik eyleyiciler için mekanik tasarım süreçlerien_US
dc.title.alternativeMechanical design procedures for series elastic actuators
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-2212-7419 & YÖK ID 274138) Şendur, Polat
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-9124-7441 & YÖK ID 241209) Uğurlu, Barkan
dc.contributor.ozuauthorŞendur, Polat
dc.contributor.ozuauthorUğurlu, Regaip Barkan
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.identifier.wosWOS:000459408300006
dc.subject.keywordsSeries elastic actuatoren_US
dc.subject.keywordsFinite element methodsen_US
dc.subject.keywordsTorsional spring designen_US
dc.subject.keywordsSeri elastik eyleyici
dc.subject.keywordsSonlu elemanlar metodu
dc.subject.keywordsBurulma yayı tasarımı
dc.contributor.ozugradstudentYıldırım, Mehmet Can
dc.contributor.authorMale3
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institution Academic Staff and Graduate Student


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page