Show simple item record

dc.contributor.authorİspir, Zeynep
dc.contributor.authorMarkuş, Haşim
dc.contributor.editorÇakmak, N.
dc.contributor.editorBaytur, S.
dc.contributor.editorAkça, S.
dc.date.accessioned2018-10-30T12:40:57Z
dc.date.available2018-10-30T12:40:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÜNAK 2017: Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi: Bildiriler, 12 – 14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara. Editörler: Nermin Çakmak, Serhat Baytur, Sümeyye Akça -- Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2018.
dc.identifier.isbn978-605-66349-3-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6011
dc.identifier.urihttps://unak.org.tr/yayin/unak-2017-akademik-kutuphanelerde-kaynak-yonetimi/
dc.description.abstractGelişen teknoloji ile birlikte yeni nesil üniversitelerin bu teknolojiye ayak uydurmaları beklenmektedir. Teknolojik gelişmelerle bilginin kayıt altına alındığı ortam değişmiş ve elektronik ortamda bilgi kaynakları ortaya çıkmıştır. Gelişmelere paralel olarak üniversite kütüphanelerinin e-kaynaklara ilgisinin arttığı bilinmektedir. Bu artışla birlikte e-kaynak yönetimi ve e-kaynaklarda kullanıcı eğitimi kavramları ortaya çıkmaktadır ve kaynakların verimli kullanımı da birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Akademik çalışmalar, araştırmalar, eğitimler, literatür taramaları, yayın analizlerinin gözlemlenmesi gibi konular, ekaynak kullanımını arttırmada pozitif yönde etki sağlamaktadır. E-kaynak arama sistemleri sayesinde daha hızlı ve daha etkin sonuçlara ulaşılabilmektedir. Arama sistemlerinin kullanımı; doğru bilgiye doğru yollarla ulaşılması, sonuçların filtrelenmesi, kampus içi ve kampus dışı kullanımlar gibi birden fazla çözümü de beraberinde getirmektedir. Bu çözüm ile birlikte e-kaynak yönetiminde kullanıcı eğitimleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, Özyeğin Üniversitesi kütüphane kullanıcılarından oluşan bir grup ile 10 soruluk odak grubu çalışması yapılmıştır. Sorulan sorular aracılığı ile kullanıcıların elektronik kaynak bilgileri, kütüphane koleksiyonu hakkındaki değerlendirmeleri, yapılan duyurularla ilgili düşünceleri, kullanıcı eğitimlerinin yeterliliği hakkındaki yorumları gibi veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Veri analizi yapılırken sorulan her soru kişi bazında yüzdelik dilimlere göre bölünmüştür. Yanıtlar da bu yüzdelik dilimlere göre puanlandırılmış ve bildiride paylaşılan bulgulara ulaşılmıştır. Bulgulardan faydalanılarak e-kaynak kullanımında kullanıcı eğitimlerinin önemi üzerinde durulmuş, kullanıcı eğitimlerinin e-kaynak yönetiminde önemli bir yere sahip olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğien_US
dc.relation.ispartofÜNAK 2017: Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
dc.rightsopenAccess
dc.titleE-Kaynak yönetimi ve e-kaynak yönetiminde kullanıcı eğitimlerinin önemi: Özyeğin Üniversitesi kütüphanesi örneğien_US
dc.typeConference paperen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozuauthorİspir, Zeynep
dc.contributor.ozuauthorMarkuş, Haşim
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.subject.keywordsKütüphane kullanıcı eğitimien_US
dc.subject.keywordsE-kaynaklaren_US
dc.subject.keywordsE-kaynakların doğru kullanımıen_US
dc.subject.keywordsE-kaynak yönetimien_US
dc.contributor.authorMale1
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - National - Institutional Administrative Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page