Show simple item record

dc.contributor.authorGöçer, Özgür
dc.contributor.authorKarahan, Ebru Ergöz
dc.contributor.authorİlhan, Işıl Oygür
dc.date.accessioned2018-09-25T11:01:51Z
dc.date.available2018-09-25T11:01:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-6915en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5970
dc.identifier.urihttp://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-46547
dc.description.abstractÇalışma mekânları içinde bulundukları dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal yapısı ile şekillenen ortamlardır. Günümüzde, teknolojinin ve sürdürülebilirlik olgusunun yaşam ve iş yapma biçimlerini değiştirmesiyle çalışma mekânları yeniden kurgulanmaktadır. Çalışma mekânlarının değişmesinde en etkili unsurlardan biri esneklik kavramıdır. Esnek çalışma mekânları çalışanların iletişimini kuvvetlendirecek ve yatay hiyerarşiyi destekleyecek şekilde tasarlanmaktadır. Esnek çalışma mekanlarında açık ofis alanları aktivite odaklı alanlarla desteklenmekte ve çalışanların konsantrasyon gerektiren çalışma, toplantı ve ekip çalışması gibi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmaktadır. Bu durumun bir göstergesi olarak günümüz bilgi ve teknoloji çağında organizasyonlar ofis olarak akıllı binaları ve esnek çalışma mekânlarını tercih etmeye başlamışlardır. Fiziksel çevre tasarımının çalışan memnuniyeti ve verimi üzerine etkileri bilindiğinden, bu yeni tip çalışma mekânları özelinde tasarımın ve çevre kalitesinin çalışan memnuniyeti, verimi ve yapılan işin kalitesine etkileri üzerine araştırmalar dünyada, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da hız kazanmıştır. Ancak, Türkiye’deki çalışma mekânları özelinde bu gibi çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, bu boşluğu doldurmak amacı ile İstanbul’da yer alan LEED sertifikalı bir binada hizmet veren bir firmanın esnek çalışma mekânı örnek olarak seçilmiştir. Anket, görüşme ve yerinde gözlem yöntemlerine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Elde edilen bulgular esnek çalışma düzeni, fiziksel çevre koşulları ve mekânsal tasarım bağlamında çalışan memnuniyetine etkileri açısından değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractSocial, cultural, and economical structures shape physical work environments. Today, workplaces are reconstructed according to the effects of sustainability and technology on the form of working. Flexibility is one of the most influential elements affecting the change of workplaces. Flexible workplaces are designed to strengthen the communication and to support the horizontal organizational structure. Open office areas are planned to meet the need for activities such as relaxation, conversation, meeting, concentration, and teamwork. In the era of the knowledge society and technology, organizations increasingly prefer smart buildings and flexible workplaces as their work environments. As a result, there is a growing literature, especially in North America and northern Europe, on the impact of flexible workplace design and indoor quality on employee satisfaction, productivity, and work quality. However, such studies are still limited in Turkey. To fill the gap, this research focuses on a flexible workplace located in a LEED -certified building in Istanbul. A post-occupancy evaluation was conducted in this office. Data collection methods included questionnaires, interviews, and participant observations. The data was analyzed based on the employees’ satisfaction from the flexible workplace.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesİen_US
dc.relation.ispartofMegaron
dc.rightsopenAccess
dc.titleEsnek çalışma mekânlarının çalışan memnuniyetine etkisinin akıllı bir ofis binası örneğinde i̇ncelenmesien_US
dc.title.alternativeFlexible work environments’ effects on employees’ satisfaction in an intelligent office building
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-3978-440X & YÖK ID 107765) Göçer, Özgür
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-5598-5172 & YÖK ID 20923) Karahan, Ebru
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-5850-3474 & YÖK ID 122337) Oygür, Işıl
dc.contributor.ozuauthorGöçer, Özgür
dc.contributor.ozuauthorKarahan, Ebru Ergöz
dc.contributor.ozuauthorİlhan, Işıl Oygür
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.wosWOS:000432337000004
dc.subject.keywordsAkıllı binaen_US
dc.subject.keywordsÇalışan memnuniyetien_US
dc.subject.keywordsEsnek çalışma mekânıen_US
dc.subject.keywordsKullanım sonrası değerlendirmeen_US
dc.subject.keywordsIntelligent buildingen_US
dc.subject.keywordsEmployee satisfactionen_US
dc.subject.keywordsFlexible workplaceen_US
dc.subject.keywordsPost occupancy evaluationen_US
dc.contributor.authorFemale3
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page