Now showing items 1-1 of 1

  • Anonim şirketlerde yönetimin devri 

    Anonim şirketler günümüz ekonomisinin vazgeçilmez bir aktörü haline gelmişlerdir. Başta şirket tüzel kişiliği, pay sahipleri ve şirket alacaklıları olmak üzere birçok menfaat grubunu etkilemektedirler. Bu sebeple, ekonomik ...

Share this page