Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, E.
dc.contributor.authorErzin, E.
dc.contributor.authorEroğlu Erdem, Ç.
dc.contributor.authorErdem, Tanju
dc.date.accessioned2016-02-11T06:46:20Z
dc.date.available2016-02-11T06:46:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-1-4244-9672-3
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/2009
dc.identifier.urihttp://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=5649919
dc.descriptionDue to copyright restrictions, the access to the full text of this article is only available via subscription.
dc.description.abstractBu makalede INTERSPEECH 2009 Duygu Tanıma Yarışması sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yarışmanın sunduğu problem doğal ve duygu bakımından zengin FAU Aibo konuşma kayıtlarının beş ve iki duygu sınıfına en doğru şekilde ayrılmasıdır. Bu problemi çözmek için bürün ilintili, spektral ve SMM-temelli (sakl Markov model) öznitelikleri Gauss Bileşen Model (GBM) sınıflandırıcılar ile inceliyoruz. Spektral öznitelikler, Mel frekans kepstral katsayıların (MFKK), doru spektral frekans (DSF) katsayılarını ve bunların türevlerini içerirken, bürün öznitelikleri perde, perdenin birinci türevi ve enerjiden oluşuyor. Bürün ilintili özniteliklerin zamanla değimini tanımlayan SMM özniteliklerini, güdümsüz eğitilen SMM yapılar ile elde ediyoruz. Ayrıca, konuşmadan duygu tanıma sonuçların iyileştirmek için farklı özniteliklerin veri kaynaşımın ve farklı sınıflandırıcıların karar kaynaşımını da inceliyoruz. İki aşamalı karar kaynaşım yöntemimiz beş ve iki sınıflı problemler için sırasıyla,% 41.59 ve %67.90 başarım oranını ve tüm yarışma sonuçları arasında 2. ve 4. sırayı elde etti .
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK ; Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Fonu
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEE
dc.relationinfo:turkey/grantAgreement/TUBITAK/3070796
dc.relationinfo:turkey/grantAgreement/TUBITAK/106E201
dc.relation.ispartof2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleINTERSPEECH 2009 duygu tanıma yarışması değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeINTERSPEECH 2009 Emotion Recognition Challenge evaluation
dc.typeConference paperen_US
dc.peerreviewedyes
dc.publicationstatuspublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8841-1642 & YÖK ID 45777) Erdem, Tanju
dc.contributor.ozuauthorErdem, Tanju
dc.identifier.startpage216
dc.identifier.endpage219
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2010.5649919
dc.subject.keywordsGaussian processes
dc.subject.keywordsEmotion recognition
dc.subject.keywordsFeature extraction
dc.subject.keywordsHidden Markov models
dc.subject.keywordsPattern classification
dc.subject.keywordsSpectral analysis
dc.subject.keywordsSpeech recognition
dc.subject.keywordsUnsupervised learning
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-78651427870
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryConference Paper - International - Institutional Academic Staff


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page