Show simple item record

dc.contributor.authorKazemi, Hossein
dc.date.accessioned2015-11-09T15:03:06Z
dc.date.available2015-11-09T15:03:06Z
dc.date.issued2014-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/1034
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1323531?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, August 2014.
dc.description.abstractThe reliability of free-space optical (FSO) links is severely restricted by weather-dependent atmospheric phenomena including absorption, scattering and turbulence. An efficient solution is to build hybrid links where a radio frequency (RF) link is incorporated in parallel to the FSO link. With respect to weather conditions, FSO links are mostly degraded by fog and turbulence-induced fading (scintillation) whereas RF links particularly suffer from rain scatter. Therefore, hybrid FSO/RF systems can offer significant enhancements in the system reliability for all weather conditions by means of the complementary nature of the underlying links. In this thesis, we investigate the outage performance of point-to-point hybrid FSO/RF systems as well as multi-hop hybrid FSO/RF systems with soft-switching. Starting from the point-to-point system, we model the link selection required for soft-switching between the FSO and RF channels in different weather conditions by a finite-state Markov chain (FSMC) process. Then, based on the proposed model, we derive a closed-form outage probability expression in terms of various system and weather-dependent parameters. Thereupon, we extend the scope of our analysis to multi-hop hybrid FSO/RF systems. We present the outage probability and diversity gain analysis for multi-hop hybrid FSO/RF systems. Our results clearly demonstrate the robust performance of the soft-switching hybrid FSO/RF systems deployed either as the point-to-point or multi-hop configuration in dealing with different weather conditions.en_US
dc.description.abstractAçık uzay optik bağlantılarının (FSO) güvenirliliği absorpsiyon, dağılma ve türbülans gibi atmosferik hava olayları tarafından oldukça kısıtlanmaktadır. Radyo frenkans (RF) bağlantıları ile FSO linklerinin paralel kullanılarak, hibrit bağlantılar inşa edilmesi, bu sorun için verimli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Hava şartları açısından, FSO bağlantıları özellikle sis ve türbülans nedenli zayıflamadan (parıldama) etkilenirken, RF bağlantıları çoğunlukla yağmurdan etkilenir. Bundan dolayı, hibrit FSO/RF sistemleri bütün hava koşullarında oldukça etkin bir gelişim sunar. Bu tez, noktadan-noktaya hibrit FSO/RF sistemlerinin kesinti performansının yanı sıra, yumuşak anahtarlama ile çoklu atlama hibrit sistemlerinin incelenmesi üzerine yazılmıştır. Noktadan-noktaya sisteminden başlanılarak, sonlu Markov Chain (FSMC) işlemi kullanılmış ve yumuşak anahtarlama için, farklı hava koşulları altında, FSO ve RF kanalları arasında gerekli olan bağlantı seçimleri modellenmiştir. Önerilen modele bağlı kalınarak, çeşitli sistem ve hava koşullarına bağlı parametreler bazında, kapalı-form kesinti olasılık terimi elde edilmiştir. Daha sonra, analizlerin kapsamı çoklu atlama hibrit FSO/RF sistemleri olarak genişletilmiştir. Elde edilen sonuçlar farklı hava şartlarında, yumuşak anahtarlama hibrit FSO/RF sistemlerinin noktadan-noktaya ve çoklu atlama formatlarında etkili bir performans ortaya koyduğunu göstermektedir.tr
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleMulti-hop hybrid FSO/RF communication systemsen_US
dc.title.alternativeÇoklu-atlama hibrit fso/rf haberleşme sistemleri
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorUysal, Murat
dc.contributor.committeeMemberDemiroğlu, Cenk
dc.contributor.committeeMemberİlhan, H.
dc.publicationstatusunpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsFree space optical interconnectsen_US
dc.contributor.ozugradstudentKazemi, Hossein
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page