Now showing items 1-1 of 1

  • Askeri̇ ve strateji̇k açıdan Montreux'nün dünü ve geleceği̇ 

    Caşın, Mehmet Hakkı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2017)
    Türk Boğazları, dünya ölçeğindeki jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik değerlendirmeler açısından çok önemli bir konumdadır. İstanbul’un fethiyle birlikte Türk hâkimiyetine geçen Marmara ve Çanakkale Boğazları, o andan ...

Share this page