Show simple item record

dc.contributor.authorTeoman, Burcu
dc.contributor.authorEfe, Özlem
dc.date.accessioned2016-03-04T14:25:46Z
dc.date.available2016-03-04T14:25:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/4004
dc.description.abstractKütüphane hizmetlerinin her alanında olduğu gibi, yaşanan gelişme ve değişim kütüphane kataloglarındaki değişimi de gerekli kılmış ;kullanıcıya verimli, hızlı bibliyografik bilgi sunma, bilginin kayıtlı olduğu her türlü ortamdaki bilgi kaynağını daha detaylı, anlaşılır ve etkin biçimde tanımlama, ilişkisel veriler sunarak erişilebilirliğini arttırma gibi amaçlar ile daha güçlü ve işlevsel kütüphane kataloglarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AAKK2)’nin yerini alan yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) dünyada ve ülkemizde kimi kütüphanelerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu konudaki yeni yaklaşımlar, kurallar, uygulamalar gerek ülkemizde gerekse dünyada halen tartışılmakta; kataloglama ve meta data kütüphanecileri deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu çalışmada RDA’nın kısaca yapısı, felsefesi ve terminolojisi literatüre dayalı olarak açıklanacak, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde çalışan kataloglama kütüphanecilerinin RDA uygulamalarına ilişkin yapılmış bir anketin sonuçlarına dayanarak süreçler, yaşanan sorunlar ve RDA algısı ortaya konulacaktır. Çalışmada, Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki RDA uygulamasından bahsedilerek beraberinde kütüphane kataloğunda AAKK’2 ye göre görülen değişim de örneklerle anlatılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofUNAK 2015
dc.rightsopenAccess
dc.titleTürkiye’deki üniversite kütüphanelerinde RDA algısı, süreçler, sorunlar ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi örneğien_US
dc.typeConference paperen_US
dc.publicationstatusunpublished
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozuauthorTeoman, Burcu
dc.contributor.ozuauthorEfe, Özlem
dc.subject.keywordsKataloglamaen_US
dc.subject.keywordsKaynak tanımlama ve erişimen_US
dc.subject.keywordsRDAen_US
dc.contributor.authorFemale2
dc.contributor.authorFemale2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page