Show simple item record

dc.contributor.authorSoytaş, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-03-27T10:52:13Z
dc.date.available2020-03-27T10:52:13Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.issn2149-1844en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6465
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/23976/255348
dc.description.abstractEarly childhood investment is extremely important in forming the human capital. In order to understand the investment during this period, a human capital production function which takes parental skills, and investments as inputs and produce outcomes for children is needed. A well-known problem with the estimation of such production functions is the simultaneity of the inputs (time spent with children and income). Therefore the education production function suffers from a similar problem. However, because the output of the intergenerational education production (i.e., completed education level) is determined across generations while the inputs, such as parental time investment, are determined over the life-cycle of each generation, one can treat these inputs as predetermined and use instruments from within the system to estimate the production function. This procedure in a systems of equations framework can be estimated by a three stage least squares (3SLS) estimator. Using data on two generations from the Panel Study of Income Dynamics (PSID), this paper estimates the effect of parental characteristics and human capital investments on their children’s education outcomes in a 3SLS framework.en_US
dc.description.abstractErken yaşta çocuklara yapılan yatırımların, onların beşeri sermaye oluşumundaki etkisi çok önemlidir. Bu erken çocukluk dönemindeki yatırımların etkisini daha iyi anlayabilmek için, ebeveynlerin yeteneklerini ve çocuklarına yaptıkları yatırımları girdi olarak alacak ve sonuç olarak çocuklar için çıktılar üretecek bir beşeri sermaye üretim fonksiyonu gereklidir. Ancak üretim fonksiyonlarının tahmini ile ilgili en bilinen problem, girdilerin eş zamanlı olmasından kaynaklı olandır (çocuklara yapılan zaman ve parasal yatırımlar). Dolayısıyla eğitim üretim fonksiyonu da benzer bir problem ile karşı karşıyadır. Ancak nesiller arası bir eğitim üretim fonksiyonun çıktısı olan çocuğun eğitimi bir jenerasyonda ve girdiler olan ebeveyn yatırımları ve özellikleri başka bir jenerasyonda belirlendiğinden, ekonometrik yaklaşımda girdiler önceden belirlenmiş kabul edilip, tahmin edilecek denklem sistemi içerisinden değişkenler enstrüman (IV) olarak kullanılabilir. Böyle bir yaklaşımla, Üç Aşamalı En Küçük Kareler yöntemi (3SLS) ile sistem denklemleri tahmin edilebilir. Bu makale, Panel Study of Income Dynamics (PSID) verisinden iki jenerasyona ait topladığı bilgilerle, ebeveyn özelliklerinin ve zaman yatırımlarının, çocukların eğitimine olan etkisini tahmin etmektedir.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleEarly childhood human capital investment in childrenen_US
dc.title.alternativeÇocuklara erken yaşta yapılan beşeri sermaye yatırımları
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0001-5839-6069 & YÖK ID 231352) Soytaş, Mehmet
dc.contributor.ozuauthorSoytaş, Mehmet Ali
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage319en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.subject.keywordsZaman yatırımıen_US
dc.subject.keywordsTahminen_US
dc.subject.keywords3SLSen_US
dc.subject.keywordsPSIDen_US
dc.subject.keywordsBeşeri sermayeen_US
dc.subject.keywordsTime investmenten_US
dc.subject.keywordsEstimationen_US
dc.subject.keywordsHuman capitalen_US
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - International Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page