Show simple item record

dc.contributor.authorGüney, Begüm
dc.date.accessioned2020-03-25T07:27:12Z
dc.date.available2020-03-25T07:27:12Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.issn1307-7112en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6446
dc.identifier.urihttp://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1531115953.pdf
dc.description.abstractStatüko, bir kişinin şu anki konumunu temsil eder. Çalışılan iş ve yaşanılan şehir statüko için verilebilecek örnekler arasındadır. Bir statüko, kendi seçilmese bile, diğer alternatifler arasındaki göreceli sıralamayı değiştirerek kişinin bu alternatifler arasındaki seçimini etkileyebilir ve buna “referans etkisi” denir. Bu çalışmada, statükoların referans etkisini anlamak için Özyeğin Üniversitesi lisans öğrencileri arasında bir anket yapılmıştır. Anket, Qualtrics programı kullanılarak hazırlanmış ve katılımcıların e-posta adreslerine tek kullanımlık bir bağlantı gönderilerek öğrencilerle paylaşılmıştır. Ankette katılımcılardan, depolama kapasitesi ve pil ömrü ile tanımlanmış farklı telefonlar arasında seçim yapmaları istenmiştir. Görülmüştür ki, statüko diğer alternatiflerin her biri tarafından domine edildiğinde - yani diğer alternatiflerden hem pil ömrü hem depolama kapasitesi bakımından daha kötü olduğunda - ve kendi seçilmediğinde bile, kişinin bu alternatifler arasındaki seçimini değiştirebilir. İstatistiki olarak anlamlı miktarda kişinin, aynı kümeden statüko varlığında ve yokluğunda yaptığı seçimlerin farklı olduğu görülmüştür. Bu davranış, literatürdeki teorik statüko modelleri arasından ancak sürekli referans etkisine izin verenler (Guney ve Richter, 2017) tarafından açıklanabilmektedir.en_US
dc.description.abstractStatus quos represent one’s current standing, such as current job or current city. A status quo can change the relative ranking among other options and hence influence choices even if itself isn’t chosen. This is called the “reference effect”. In the present study, we conducted a survey among undergraduate students at Ozyegin University in order to understand status quos’ reference effects. The survey was prepared using the program Qualtrics and distributed to subjects via one-time link that was sent to their e-mail addresses. Subjects were asked to make choices among phones that were defined by the storage capacity and battery life. A status quo that was dominated by all other options in the choice set was observed to influence choices among these options even though the status quo itself wasn’t chosen. A statistically significant amount of choices from the same set were observed to differ depending on whether or not there was a dominated status quo in the choice problem. This effect can only be explained by status quo-based theories that allows for status quo’s continuous reference effects (Guney and Richter, 2017).
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOkan Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.titleDomine edilen statükonun referans etkisien_US
dc.title.alternativeReference effect of a dominated status quo
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher versionen_US
dc.peerreviewedyesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0002-8638-6295 & YÖK ID 158784) Güney, Begüm
dc.contributor.ozuauthorGüney, Begüm
dc.identifier.volume55en_US
dc.identifier.issue639en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.subject.keywordsStatükoen_US
dc.subject.keywordsSeçimen_US
dc.subject.keywordsReferans etkisien_US
dc.subject.keywordsSürekli referans etkisi JEL kodları: D00, C83, C91en_US
dc.subject.keywordsStatus quoen_US
dc.subject.keywordsReference effecten_US
dc.subject.keywordsContinuous reference effect JEL classifications: D00, C83, C91en_US
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryArticle - National Refereed Journal - Institution Academic Staff


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page