Show simple item record

dc.contributor.authorAtar, Deniz
dc.date.accessioned2019-11-06T13:25:44Z
dc.date.available2019-11-06T13:25:44Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6278
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781682?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, June 2019.
dc.description.abstractGünümüzde tıp alanında meydana gelen gelişmeler, plastik rekonstrüktif ve estetik operasyonların daha basit bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılmış, bu operasyonların daha basit ve ulaşılabilir olması kişilerin bu alana yönlenmesini yoğunlaştırmıştır. Artık plastik rekonstrüktif ve estetik operasyonlar, herkes tarafından kullanılan ve takip edilen bir tıp alanı halini almıştır. Estetik amaçlı talepler, yine bu alanı hekimler bakımından da rekabet alanına sokmuş, deyim yerinde ise bu alanda ciddi bir pazar oluşmuştur. Bu sebeple her ne kadar mevzuata aykırı olsa da, bu alanda görsel ve yazılı basın ile sosyal medya alanlarında ciddi reklamlar dahi verilmektedir. Plastik rekonstrüktif ve estetik operasyonlarda sayısal olarak meydana gelen artış, aynı zamanda bu alanda meydana gelen tıbbi hataları da sayısal olarak artırmıştır. Bu hatalar sebebiyle kişilerin uğradığı zararların tazmini ise, hukuki olarak ayrı bir altyapı ve düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Hal bu olmakla birlikte, mevcut mevzuatımızda doğrudan bu alana ilişkin normatif bir düzenleme bulunmamakta, bu alana uygun olduğu ölçüde Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet, vekalet ve eser sözleşmesi özel hükümleri uygulanmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun özel hükümlerinin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanmasına ilişkin olarak doktrin ve uygulamada farklı görüşler ortaya çıkmış olup, konu tam olarak netlik kazanmamıştır. Çalışmamızda, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar ile hastalar arasındaki sözleşmelerin türü ve mahiyeti, hatalı tıbbi müdahaleler ve bu müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararların tazmininde tarafların sorumluluğunun ne şekilde olacağı hususları, mevzuat, doktrin ve yüksek yargı uygulaması bakımından ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays, the developments in the field of medicine have made it possible to operate the plastic reconstructive and cosmetic surgeries much easier, and since these operations are now simpler and more accessible, people have applied to this field more excessively. Thus, the plastic reconstructive and cosmetic surgeries have become as a field of medicine that is used and followed by every person. Cosmetic purposes demands have induced medical doctors to compete each other in this field, and so to say that there has been a significant market in this field. Therefore, even it is contrary to the legislation, a serious number of advertisements have been making in visual and written media and social media. On the other hand, the increase in the number of plastic reconstructive and cosmetic surgeries has increased also the number of medical errors and malpractices at the same time. In order to compensate the people suffering damages of such errors, special legal basis and regulations should be implemented. However, there is no normative regulation directly related to this field under existing legislation, and therefore, to the extent possible, the special provisions of service, agency and work agreements under the Turkish Law of Obligations have been applied to this field. Different opinions have risen in doctrine and practice in connection with the applicability of the special provisions of the Turkish Law of Obligations to the disputes arising from the plastic reconstructive and cosmetic operations, and still, this subject is not clear. In this study, the types and characteristics of the agreements between the patients and plastic reconstructive and cosmetic surgeons, and defective medical interventions and the indemnity liabilities of the parties in case of such medical interventions are examined with respect to the legislation, the doctrine and the applications of the higher jurisdiction.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titlePlastik rekonstrüktif ve estetik cerrahların hukuki sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeLegal liabilities of plastic reconstructive and cosmetic surgeons
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorÇakmut, Özlem Yenerer
dc.contributor.committeeMemberÇakmut, Özlem Yenerer
dc.contributor.committeeMemberYakuppur, Sendi
dc.contributor.committeeMemberOğuz, M. O.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozugradstudentAtar, Deniz
dc.contributor.authorMale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page