Show simple item record

dc.contributor.authorİçel, Kudret Can
dc.date.accessioned2019-03-12T08:54:54Z
dc.date.available2019-03-12T08:54:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6203
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1490551?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, 2014.
dc.description.abstractÇalışmamızın konusu, satıcının ayıptan doğan sorumluluğu hükümlerinin ve malın ayıplı olması durumunda alıcı lehine doğan seçimlik hakların özellikle otomotiv sektörü bakımından incelenmesidir. Ayıp hükümleri incelenirken, hem adi ve ticari satımlar, hem de tüketici satımları dikkate alınmış, gerekli yerlerde tüketici satımlarına özgü kurallara yer verilmeye çalışılmıştır. Öte yandan, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 28.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6502 Sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirdiği yeniliklere de mümkün olduğunca yer verilmeye çabalanmıştır. Çalışmamızda, tüm taşınırlara yönelik teorik açıklamalar yer almakta ise de, motorlu taşıtların üzerinde özel olarak durulmuş, motorlu taşıtlara yönelik uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklar ortaya konularak ve mahkeme kararlarından örnekler sunularak açıklamalarımız somutlaştırılmıştır. Keza yalnızca motorlu taşıtlar yönünden uyuşmazlık doğuran ve uygulamada pek çok davaya konu olan hava yastıkları, boya sorunları gibi belli başlı ayıp türleri bakımından ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, motorlu taşıtlardan doğan ayıp iddialarına yönelik malın ayıpsızıyla değişimi veya satış bedelinin iadesi kararlarının infazında yaşanan sorun ve belirsizliklere temas edilmiş, bu konuda doktrin görüşü ile Yargıtay kararlarının karşılaştırılması yöntemi benimsenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main goal of this study is to evaluate the rules on seller's liability and buyer's rights if the purchased good is considered to be defective, especially from the perspective of automotive industry. While evaluating the rules on defective goods, both ordinary/ commercial and consumer purchases have been taken into account, also emphasizing the specific rules designed for consumer purchases whenever neccessary. The new rules accepted by The Consumer Protection Code No: 6502 which was published in the Official Paper on 28.11.2013 and has come in effect as of 28.05.2014 have also been mentioned to highlight the differences between the current and the new Codes. Although our study includes theoretical explications on all kinds of moveable goods, the motor vehicles have been specifically analyzed through detailed inspection of practical disputes and all subjects have been solidified with examples of court decisions. Also, many complaints that are unique to motor vehicles such as air-bag deployment issues or paint problems have been seperately reviewed. Buyer's demands to replace the defected vehicle with a substitute or to annul the agreement cause many practical problems which have also been emphasized by comparing the doctrine opinions with the Supreme Court Of Appeals decisions.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleTaşınır satış sözleşmelerinde ayıp kavramı ve motorlu taşıtlara özgü hukuki sorunlaren_US
dc.title.alternativehe concept of defect for moveable goods and legal problems regarding motor vehicle sales
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorKaragöz, Havva
dc.contributor.advisorÖğüz, Mehmet Tufan
dc.contributor.committeeMemberKaragöz, Havva
dc.contributor.committeeMemberÖğüz, Mehmet Tufan
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsDeficiencyen_US
dc.subject.keywordsDefective goodsen_US
dc.subject.keywordsMotor vehiclesen_US
dc.subject.keywordsSales contractsen_US
dc.subject.keywordsMovablesen_US
dc.subject.keywordsConsumer complaintsen_US
dc.subject.keywordsConsumer Protecting Lawen_US
dc.subject.keywordsConsumer protectionen_US
dc.contributor.ozugradstudentİçel, Kudret Can


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page