Show simple item record

dc.contributor.authorIşıksaçan, Volkan Yaşar
dc.date.accessioned2019-03-12T07:56:28Z
dc.date.available2019-03-12T07:56:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6202
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1320149?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Social Sciences, Department of Institute of Social Sciences Department of Private Law, 2014.
dc.description.abstractBilirkişi görüşlerinin davaların sonuçlandırılmasında çok etkili bir rolü vardır. Mahkemeler, ceza ve hukuk davalarında, Hakimlerin çözmekte zorlandığı bilimsel konulara açıklık getirmek için bilirkişilerin görüşlerine başvururlar. Ülkemizde son yıllarda hatalı tıbbi müdahale iddiasıyla açılan davalarda büyük bir artış gözlenmektedir. Mahkemeler ve Hakimler, bilirkişilerin temel tıp kurallarına, kabul edilebilir tedavi seçeneklerine ilişkin açıklamaları ve yorumları olmadan tıbbi müdahale hatalarını komplikasyonlardan ayıramazlar. Ülkemizdeki kanunlara göre, mesleği yapmaya yetkili olan tüm hekimlerin tıbbi bilirkişilik yükümlülüğü de vardır. Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp Enstitüleri ve Üniversiteler halen ülkemizde bilirkişilik hizmeti veren kurumlardır. Biz burada, tıp camiasında, mahkemelerde ve sosyal mediada sıklıkla tartışma konusu olan tıbbi müdahale hatasıyla komplikasyonun ayırımını inceledik. Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası tarafından verilen bir takım hatalı, eksik ve bilimsel olmayan tıbbi bilirkişi raporlarını mercek altına aldık. Bu çalışma güvenilir, tarafsız, objektif ve bilimsel tıbbi bilirkişi raporlarının hatalı tıbbi müdahale davalarındaki önemini tartışmakta, tıbbi bilirkişilerin bilginin tarafsız taşıyıcısı olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Tıbbi bilirkişilerin verdikleri hizmetin kalitesini arttırmak ve nihayetinde daha doğru, dürüst ve adil sonuçlara ulaşabilmesi için tavsiyelerde bulunduk. İnsanların daha sağlıklı ve adil bir yaşam sürmelerini sağlayarak, global düzeyde iyi olma halini hedefleyen tıp ve hukuk bilim dallarının birlikte harmoni içinde çalışmaları halinde çok daha etkili olabilecekleri sonucuna vardık.en_US
dc.description.abstractThe expert witness testimony plays an essential role in the litigation process. Courts rely on expert witness testimony in most civil and criminal cases to explain scientific matters that may not be understood by judges. Malpractice litigation proceedings begin to rise significiantly in our country recenntly. Courts and Judges can not distinguish malpractice cases from the compliciations without the medical expert's explanation of the acceptable treatment modalities and interpretation of medical facts. We here examined the issue of deciding between a medical complication and a medical error, the subject which has been frequently debated among doctors, at court trials and in media. According to the legislation laws in our country, medical expert testimony charge has been given to all physicians that are authorized in their profession. Forensic Medicine Institution, Superior Healt Council, Forensic Medicine Institudes and Universities currently serve as medical experts in our country. We focused on the some inaccurate, incomplete or unscientific expert testimony reports given by the Forensic Medicine Institution and Superior Healt Cuncil in medical malpractice law cases. The paper discusses the importance of reliable, objective, unbiased and scientific expert witness testimony in medical malpractices cases and stresses that expert witnesses should be unbiased conveyers of information. We made some recommendations in order to improve the quality of medical expert witnesss testimony in legal malpractice proceedings and thereby, achieve the much more fair, honest and equitable outcomes. We concluded that Both law and medicine are critical tools for improving health and well-being on a global level, and each profession is more effective when the two work together.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleTıbbi müdahale hatalarında bilirkişinin rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of expert wi̇tness testi̇mony i̇n medi̇cal malprracti̇ce cases
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorGüman, Nihat
dc.contributor.committeeMemberGüman, Nihat
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsExperten_US
dc.subject.keywordsMedical errorsen_US
dc.subject.keywordsMedical treatmenten_US
dc.contributor.ozugradstudentIşıksaçan, Volkan Yaşar


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page