Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, İlkay
dc.date.accessioned2018-11-26T10:15:45Z
dc.date.available2018-11-26T10:15:45Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6032
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2869021?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Financial Engineering and Risk Management, May 2018.
dc.description.abstractA momentum strategy is applied on the 5-year and the 10-year maturity Turkish bonds between March 2010 and August 2017 with various look-back periods. The U.S. 10-year maturity bond yield and the Istanbul Stock Exchange 100 total return index are found to be the best performing momentum indicators. There is an improvement of 10.46% annual return while using the U.S. 10-year maturity bond yield as the momentum indicator. Because of the liquidity-thin emerging markets' supply pressure of public debt, the debt auctions need further attention. After a minor change to Beetsma et al. (2016a, 2016b, 2018) methodology, the treasury debt auction cycle effect is calculated for the 5-year and 10-year maturity Turkish bonds. In accordance with the auction cycle effect, the employed simple momentum strategy is adjusted. This new adjusted momentum strategy improves annual returns between 0% and 6.90% (%3.5 on average) across all the momentum indicators and the look-back periods. The time series momentum is found to be existent in the Turkish bond market from March 2010 to August 2017. In addition, the supply side pressure by the treasury auctions has a delaying effect on the time series momentum. Employing the other momentum indicators performs better than the bond momentum itself. The adjusted momentum strategy enhances the annual returns up to 11.46%.en_US
dc.description.abstract5 yıl ve 10 yıl vadeli Türk tahvillerine Mart 2010 ve Ağustos 2017 tarihleri arasında farklı geriye dönük bakış periyotlarıyla bir momentum stratejisi uygulanmıştır. Amerikan 10 yıl vadeli tahvil getirisi ve Borsa İstanbul 100 toplam getiri endeksi en iyi performans gösteren momentum göstergeleri olarak bulunmuştur. Amerikan 10 yıl vadeli tahvil getirisini momentum göstergesi olarak kullanarak yıllık getirilerde %10.46 iyileşme olmuştur. Likidite koşulları zayıf gelişmekte olan ülke piyasalarındaki kamu borçlanmaları kaynaklı arz baskısı nedeniyle borçlanma ihalelerine daha da ilgi gösterilmesi gerekiyor. Beetsma ve ark. (2016a, 2016b, 2018) uyguladığı metodolojiye ufak bir değişiklik yaparak 5 yıl vadeli ve 10 yıl vadeli Türk tahvillerinde hazine borçlanma ihalesi etkisi hesaplanmıştır. Hazine borçlanma ihalesi etkisine uygun olarak yeni bir düzenlenmiş momentum stratejisi kullanılmıştır. Bu düzenlenmiş momentum stratejisi; tüm momentum göstergeleri ve geriye dönük bakış periyotlarında yıllık getirileri %0 - %6.9 arasında iyileştirmiştir. Mart 2010 ve Ağustos 2017 dönemleri arasında Türk bono piyasasında zaman serisi momentumunun varlığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak hazine ihalelerinin zaman serisi momentumunda geciktici bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Diğer momentum göstergelerini kullanmak tahvillerin kendi performansını momentum göstergesi olarak kullanmaktan daha iyi performans göstermiş olup; düzenlenmiş momentum stratejisi yıllık getirileri %11.46'ya kadar iyileştirmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleDoes the auction cycle have an effect on the momentum strategies in Turkish bond market?en_US
dc.title.alternativeİhale döngüsü Türk tahvil piyasalarındaki momentum stratejilerini etkiler mi?
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorAkat, Muzaffer
dc.contributor.committeeMemberAkat, Muzaffer
dc.contributor.committeeMemberYönder, Erkan
dc.contributor.committeeMemberErmiş, M.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsTreasuryen_US
dc.subject.keywordsTreasury auctionen_US
dc.subject.keywordsMomentumen_US
dc.subject.keywordsAuctionsen_US
dc.subject.keywordsBonden_US
dc.subject.keywordsBond marketsen_US
dc.contributor.ozugradstudentÖztürk, İlkay
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page