Show simple item record

dc.contributor.authorKayansalçık, Gökhan
dc.date.accessioned2018-08-02T10:13:20Z
dc.date.available2018-08-02T10:13:20Z
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5904
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2640059?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Mechanical Engineering, January 2018.
dc.description.abstractDroplet impact on moving surfaces has been studied experimentally by using high-speed photography technique. Fluid properties (droplet diameter and velocity), surface properties (wettability and roughness) and surface velocity have been altered. Distilled water was used as working fluid. Hydrophilic, hydrophobic and superhydrophobic surfaces which have different roughness levels have been used in the experiments to understand the effect of wettability and roughness on droplet behavior. In addition to droplet behavior, effect of Wen, Wet and contact angle on droplet spreading in radial and tangential directions have been studied on hydrophilic and hydrophobic surfaces. Dynamic and static contact angle have been measured. Dynamic contact angle which consists of advancing and receding contact angle have been measured using tilting plate technique and static contact angle has been measured by using sessile drop method. Moreover, roughness of the surfaces have been measured by using white light interferometry and topology plots have been created. As a result, various types of rebound, deposition and splitting mechanisms have been investigated depending on the Wen, Wet and surface properties. Regime maps have been created for each wettability and roughness as a function of Wen and Wet. Furthermore, radial, tangential and area spread factor figures have been presented as a function of nondimensional time for each contact angle at different Wen and Wet.en_US
dc.description.abstractHareketli yüzeyler üzerindeki damlacık davranışı, yüksek hızlı fotoğraf tekniği kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Sıvı özellikleri (damla çapı ve hızı), yüzey özellikleri (ıslanabilirlik ve pürüzlülük) ve yüzey hızı değiştirilmiştir. Çalışma sıvısı olarak saf su kullanılmıştır. Deneylerde su seven, sevmeyen, süper sevmeyen ve farklı pürüzlülüklerdeki yüuzeyler kullanılmış olup bu özelliklerin damla davranışları üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Damla davranışına ek olarak, kontak açısı, normal ve teğetsel Weber numarasının radyal ve teğetsel yöndeki damla yayılmasına olan etkisi su seven ve sevmeyen yüzeylerde incelenmiştir. Yüzeylerin dinamik ve statik temas açısı ölçülmüştür. Yayılma ve toplanmadan oluşan dinamik kontak açısı "tilting plate" tekniği, statik temas açısı ise "sessile drop" yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Buna ek olarak, yüzey pürüzlülük ölçümleri "white light interferometry" kullanılarak yapılmış olup yüzey topoloji çizimleri yapılmıştır. Normal, teğetsel Weber numaraları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak geri zıplama, yayılma ve parça kopması mekanizmaları araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda her ıslanabilirlik ve pürüzlülük için normal ve teğetsel Weber numarasına bağlı olarak rejim haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca, her kontak açısı için radyal, teğetsel ve alan dağılım faktörü, farklı normal ve teğetsel Weber sayısında boyutsuz zamananın bir fonksiyonu olarak sunulmuştur.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleExperimental investigation of droplet impact on moving surfacesen_US
dc.title.alternativeHareketli yüzeylere çarpan damlacıkların deneysel olarak incelenmesi
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorErtunç, Özgür
dc.contributor.committeeMemberErtunç, Özgür
dc.contributor.committeeMemberMuradoğlu, M.
dc.contributor.committeeMemberBaşol, Altuğ
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.subject.keywordsMechanical Engineeringen_US
dc.contributor.ozugradstudentKayansalçık, Gökhan
dc.contributor.authorMale1


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page