Show simple item record

dc.contributor.authorZeydan, E.
dc.contributor.authorNarmanlıoğlu, Ömer
dc.date.accessioned2017-10-26T05:44:38Z
dc.date.available2017-10-26T05:44:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-1-5090-6494-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/5699
dc.descriptionDue to copyright restrictions, the access to the full text of this article is only available via subscription.
dc.description.abstractYazılım-Tanımlı Veri Depolama (Software-Defined Storage, SDS) konsepti son zamanlarda veri merkezlerinde yeni bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji, hem veri merkezi sahiplerine, hem uygulama geliştiricilerine hem de Mobil Ağ Operatörleri (Mobile Network Operator, MNO), Mobil Sanal Ağ Operatörleri (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) vb. dahil olmak üzere abonelere yüksek kullanılabilirlik, yönetilebilirlik, performans ve maliyet avantajları sağlayabilir. Bu çalışmada MNO’ların veri merkezindeki depolama birimlerine erişimini düzenleyen Max-Min Fairness programcı algoritmasının performansı, veri merkezindeki talepler ve mevcut depolama kaynakları temel alınarak incelenmektedir. Kaynakların tahsisi, garanti edilen ve anlık depolama miktarı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Performans göstergesi (key performance indicator, KPI) olarak doymuş-MNO-oranı (satisfied-MNO-ratio) ve en basit tahsis algoritması olan, Round Robin, karşılaştırmalarda kıstas olarak kullanılmaktadır.en_US
dc.description.abstractSoftware-Defined Storage (SDS) concept has recently emerged as a new technology inside data centers. It can provide high availability, manageability, performance and cost benefits to both data center owners, application developers and subscribers including Mobile Network Operators (MNO) or Mobile Virtual Network Operators (MVNO). In this paper, based on the assumption that MNOs are competing to access the storage units inside data centers, performance of Max-Min Fairness scheduler algorithms is investigated based on MNO's demands and available storage resources inside data center. The allocation of resources are performed under the consideration of both guaranteed and instantaneous storage amount. Satisfied-MNO-ratios are used as key performance indicator (KPI) and simplest allocation algorithm, Round Robin, is considered as benchmark in comparison.
dc.description.urihttp://ieeexplore.ieee.org/document/7960313/
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartofSignal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 25th
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleYazılım-tanımlı veri depolama ağlarında servis kalite farkındalıklı zamanlamaya doğruen_US
dc.title.alternativeTowards QoS-aware scheduling in software-defined storage networks
dc.typeConference paperen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.authorID(ORCID 0000-0003-2707-5689 & YÖK ID 235876) Narmanlıoğlu, Ömer
dc.contributor.ozuauthorNarmanlıoğlu, Ömer
dc.identifier.wosWOS:000413813100177
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2017.7960313en_US
dc.subject.keywordsYazılım-tanımlı veri depolamaen_US
dc.subject.keywordsMobil ağ operatörlerien_US
dc.subject.keywordsZamanlama algoritmalarıen_US
dc.subject.keywordsSoftware-defined storageen_US
dc.subject.keywordsMobile network operatorsen_US
dc.subject.keywordsSchedulingen_US
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-85026324884
dc.contributor.authorMale1


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Share this page